CEO Bert Knuts reflecteert op de waarden en invloed van de nationale Special Olympics openingsceremonie

CEO Bert Knuts reflecteert op de waarden en invloed van de nationale Special Olympics openingsceremonie

15 november 2023 markeerde een belangrijk moment voor Event Masters tijdens de uitreiking van de Belgian Event Awards. In het decor van de Antwerpse Avenue, werd de creativiteit en inzet van ons team beloond met de overwinning van de BEA Award voor onze rol in de organisatie van de openingsceremonie voor de Special Olympics.

Deze award is een moment van trots voor het hele Event Masters-team en een bevestiging van onze inzet voor het creëren van betekenisvolle evenementen die echt emotioneel resoneren en een sociale impact hebben. Het is een getuigenis van het harde werk, de creativiteit en de innovatie die we altijd nastreven in onze eventplanning en -uitvoering.

In een openhartig gesprek met Bert Knuts, CEO van Event Masters, krijgen we zicht op het belang van deze award en hoe het onze waarden en onze visie weerspiegelt.

Interview met Bert Knuts,
CEO van Event Masters

BEA Award en Special Olympics

Bert, proficiat met deze belangrijke BEA award. De organisatie van de openingsceremonie voor de Special Olympics is niet zomaar een evenement. Kan je met ons enkele hoogtepunten delen van de openingsceremonie die je het meest trots maakte?

Welke uitdagingen en unieke aspecten bracht het organiseren van een openingsceremonie voor de Special Olympics met zich mee in vergelijking met andere evenementen?

Wat zijn enkele belangrijke lessen of inzichten die uw bedrijf heeft opgedaan uit dit project en die kunnen worden toegepast op toekomstige evenementen?

Als CEO, wat zou je willen zeggen tegen de medewerkers en partners die hebben bijgedragen aan het succes van de Special Olympics ceremonie?

Diversiteit en Inclusie

Bert, Special Olympics leunt natuurlijk nauw aan bij thema’s als diversiteit en inclusie. als CEO van Event Masters, welke boodschap wil jij meegeven over het belang van inclusie en de mogelijkheden voor mensen met een beperking?

Diversiteit en inclusie zijn ook zeer belangrijke waarden voor Event Masters. Kan je beschrijven hoe de waarden van Event Masters tot uiting kwamen in de organisatie van de Special Olympics openingsceremonie?

Na het succes van de Special Olympics, wat zijn de volgende stappen voor Event Masters in termen van het organiseren van maatschappelijk verantwoorde evenementen?

Hoe zal Event Masters blijven bijdragen aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toekomst?