ISOCARP 58th World Planning Congress

Planners, urban designers, architecten, beleidsmakers en politici van over de hele wereld kwamen samen in Brussel voor het ISOCARP World Planning Congress dat zes dagen duurde. Hoofddoel van het congres: samen op zoek gaan naar oplossingen om rijke steden te transformeren naar gezonde steden vanuit een overkoepelende aanpak.

Dit congres omvatte meer dan 300 presentaties, keynotes, speciale sessies en virtuele plenaire vergaderingen. Meer dan 450 deelnemers met 78 verschillende nationaliteiten tekenden present op dit congres om samen te bouwen aan een duurzame, inclusieve en gezonde samenleving voor iedereen.

“Ik wil u van harte feliciteren met uw bedrijf en uw steun bij de organisatie van het 58e ISOCARP World Planning Congress in Brussel. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om u hartelijk te bedanken voor uw inspanningen en uw werk, maar ook voor de uitstekende teamgeest en professionele samenwerking die ik heb ervaren. U hebt er met uw expertise in hoge mate toe bijgedragen dat dit congres in alle opzichten een succes is geworden.“
Sarah Lagrillière, Deputy CEO